Parella de brandoneres (atxeres)

Parella de brandoneres (atxeres)

segle XV

Material/Tècnica

Ferro forjat

Dimensions

257 x 90 cm (núm. inv. 30.962A). 252 x 92 cm (núm. inv. 30.962B)

Lloc de procedència

Procedent del monestir de Santa Maria de Serrateix (Berguedà)

Lloc d'execució

Catalunya

Museu:

Col·lecció: