Registre

Atenció a les oficines:

De dilluns a divendres de 10h a 14h.

Consorci del Patrimoni de Sitges

Carrer Davallada, 12-3era planta

08870 Sitges

 

I per email: 

cpsi.registre@diba.cat