Mail-coach

Mail-coach

Mühlbacher
1880-1900

Material/Tècnica

Fusta pintada, ferro forjat, cuir i reps de llana i cotó

Dimensions

250 x 200 x 400 cm. 337 cm (llargada llança d'enganxament)

Lloc d'execució

París

Museu:

Col·lecció: