Lligador

Lligador

1790-1810

Material/Tècnica

Fusta de pi amb marqueteries de fustes fines i pal de rosa, amb talla daurada i policromada

Dimensions

205 x 102 x 47 cm

Lloc d'execució

Catalunya

Museu:

Col·lecció: