Registry

Per presentar documentació i/o sol·licituds al Registre del Consorci del Patrimoni de Sitges s'ha de fer mitjançant el formulari de sol·licitud a través de les següents vies:

- Per via electrònica. La sol·licitud es pot presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Es pot presentar mitjançant la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona i/o la Seu electrònica de l'Ajuntament de Sitges.

- Presencialment. Els interessats poden presentar el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat al registre de les oficines del CPS, de dilluns a divendres de 10h a 14h, a la següent adreça:

Consorci del Patrimoni de Sitges
Edifici Miramar
c/ Davallada, 12 3a planta
08870 Sitges