Parella de camperols

Parella de camperols

segon terç segle XIX

Material/Tècnica

Terracota policromada

Dimensions

39 x 18 x 10 cm (núm. inv. 15). 38 x 13,5 x 11 cm (núm. inv. 16)

Lloc d'execució

Granada

Museu:

Col·lecció: