Moble escriptori

Moble escriptori

últim quart segle XVI-principis segle XVII

Material/Tècnica

Fusta de noguera, pi, àlber i ferro forjat

Dimensions

157 x 126 x 44 cm

Lloc d'execució

Castella

Museu:

Col·lecció: