Escudella

Escudella

últim quart segle XIV - primer quart segle XV

Material/Tècnica

Pisa

Dimensions

6,4 x 14,9 cm.

Lloc d'execució

Paterna o Manises (València)

Museu:

Col·lecció: