Amforisc

Amforisc

segles VI-IV aC

Material/Tècnica

Vidre modelat sobre nucli i fils aplicats

Dimensions

5,7 x 3,5 cm.

Lloc de procedència

Jaciment de Puig des Molins (Eivissa)

Lloc d'execució

Mediterrani oriental

Museu:

Col·lecció: