Aiguamans

Aiguamans

finals segle XVII - primer terç segle XVIII

Material/Tècnica

Pisa

Dimensions

73 x 35,5 x 32,5 cm

Lloc d'execució

Barcelona

Museu:

Col·lecció: