Lligador

Lligador

1790-1810

Material/Técnica

Fusta de pi amb marqueteries de fustes fines i pal de rosa, amb talla daurada i policromada

Dimensiones

205 x 102 x 47 cm

Lugar de ejecución

Catalunya

Museo:

Colección: