La obra del mes - Paisatge, Miquel Villà

  • Paisatge de Miquel Villà